INDIVIDUELE COUNSELING

 • Ervaar je regelmatig stress die je belemmert om te doen wat je wilt in je werk en privé?

 • Voel je je vaak boos, emotioneel of depressief en begrijp je niet waarom?

 • Loop je tegen telkens terugkerende problemen en patronen die je niet goed opgelost krijgt?

  Heb je het gevoel dat er hoge eisen aan je worden gesteld waaraan je maar amper aan kunt voldoen?

 • Zit je in een rouwproces, ziekteproces of in de herstelfase waarbij acceptatie ver te zoeken is en ben je op zoek naar zingeving?

In de counselsessies begeleidt ik je in je proces van onzekerheden en twijfel. Het proces van onderzoeken, ontwarren en ordenen.

Geleidelijk krijg je meer zicht en ervaar je hoe je:

 • Belemmeringen kunt hanteren en omvormt in positieve daden.

 • Hoe het is om stevigheid en vertrouwen te voelen.

 • Meer vrijheid , ruimte, rust en ontspanning kunt creëren.

 • Hoe je om kunt gaan met jouw grenzen, en ruimte maakt voor je mogelijkheden en ziet waar je kansen liggen.

 • In jouw dagelijks leven zingeving en voldoening kunt scheppen.


Hoe gaat individuele counseling in z’n werk?

In de eerste twee sessies zullen wij een plangesprek houden, waarbij je ontdekt waar je vandaan komt, je oorsprong, hoe het nu is en waar je naar toe wilt. Daardoor begin je al meer zicht te krijgen op waar je tegenaan loopt en kun je beter je doelstelling formuleren. Op deze manier maken we een voorlopig wilsplan die we te allen tijde kunnen bijstellen.

Het kan ook zijn dat je de sessie meer wilt gebruiken om op adem te komen. Voor aandacht en zingeving. Waarbij niet meteen een wilsplan nodig is. Dan is contact en ruimte maken voor wat er is al genoeg…

Het accent in de sessies ligt op intensieve aandacht voor het gewaarzijn van lichaam en geest, wat 'awareness' wordt genoemd (en in modern jargon wordt aangeduid als 'mindfulness')

Op de onmiddellijke ervaring 'hier en nu'; aandacht voor verleden of toekomst eigenlijk alleen als die zich hier en nu op de voorgrond dringen.

De wijze van contact maken (of juist contact vermijden) staat centraal, zowel contact tussen de cliënt en zijn omgeving als in de therapie.

 • Ik hanteer verschillende methoden om contact te maken, in plaats van blijven 'praten over'. Gestalttherapie – systemisch werken – voice dialoque ( schema-therapie). Regelmatig zet ik creatieve werkvormen in om ook zo in beweging te blijven tijdens de sessies, zoals schrijven, tekenen, spelvormen en wandelsessies.