portret-veroni..jpg

OVER VERONI

Rond mijn 30e was ik op zoek naar zingeving en naar handvatten voor persoonlijke groei. Ondanks dat ik een fijne man, een zoon en een fijn huis had, voelde ik mij vanbinnen niet gelukkig. Ik had geen idee wat er aan de hand kon zijn. De weg van psychosynthese, mindfulness en creatief bezig zijn, is mijn redding geweest. In plaats van gespannenheid, onzekerheid en geen eigen zelfbewustzijn, kwam er geleidelijk meer ontspanning, innerlijke rust, zelfvertrouwen, acceptatie dat ik niet perfect ben en dat anderen dat ook niet zijn… Veel minder in de strijd met mijzelf door mijn grenzen serieus te nemen.

Door de weg van psychosynthese te bewandelen heb ik een nieuw spoor kunnen leggen van aandacht zonder oordeel, begrip en met een zekere afstand naar alles te kijken. Ik ontwikkelde de moed om vanuit mijn hart te kijken naar wat ik voel en zie in mijn dagelijks leven. Het is een veilige baken geworden waar ik elke dag op terug kan vallen.

Als ik zo terug kijk naar wat ik tot nu toe allemaal heb doorlopen in mijn loopbaan, dan besef ik dat alles een belangrijke leerschool voor mij is geweest. Met teleurstellingen en successen. Hieronder mijn werkervaring en bijscholingen tot nu toe:

 • 5 jaar B – verpleging (psychiatrie)

 • 11 jaar Kinderopvang

 • 5 jaar Deeltijdopleiding voor counselor/gids aan de Psychosynthese Academie te Amersfoort

 • 3 jaar Co-trainer aan de Psychosynthese Academie

 • 1 jaar Supervisie

 • Specialisatie: Mindfulness

 • Bijscholing:

 • familieopstellingen individueel

 • 3 modules creatieve therapie

 • werken met subpersonen en onbewuste beelden

 • Art-journaling

 • Elke 8 weken intervisie met collega’s

Op dit moment ben ik aangesloten bij een project van Rastergroep Deventer “Jij doet er toe!” Voor jongeren, jong volwassenen en ouders.


Kleine groepen in een veilige sfeer

Sinds 2006 heb ik mijn praktijk aan huis in Diepenveen. Daar werk ik graag met individuele trajecten en geef ik mindfulness trainingen in een huiselijke en veilige sfeer. Op verzoek kom ik ook op locatie trainingen en workshops verzorgen.

Ik ben geregistreerd bij het Psychosynthese Academie Amersfoort. www.psychosyntheseacademie.nl


Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven - zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist - 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de factuur die u ontvangt staan onderstaande gegevens die door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of uw werkgever gevraagd worden, zodat u deze nota waar mogelijk kan declareren.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum en korte omschrijving van de aard van de sessies, bijvoorbeeld: training mindfulness of individuele psychosynthese therapie.
• de kosten van het consult.

Als hulpverlener dien ik het fijnbesnaarde instrument te zijn om de zuivere en juiste toon in de hulpverleningsrelatie aan te slaan. Daarvoor is het nodig om mezelf steeds onder ogen te komen en bij te scholen. Daarvoor volg ik supervisie en nascholing en heb ik regelmatig intervisie.